Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi".
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Inwentaryzacja gniazd bociana białego w 2017 roku

      Tegoroczna inwentaryzacja gniazd bociana białego przebiegła nietypowo ponieważ 10 lipca, kiedy przypadało liczenie, młode bociany były zbyt małe, aby je dokładnie zaobserwować i policzyć. Z tego powodu inwentaryzację  musieliśmy przesunąć o dwa tygodnie. Łącznie skontrolowano 40 gniazd na terenie P K "Dolina Słupi"  i w pobliżu  jego granic. Miejsca lokalizacji gniazd to słupy energetyczne, dachy budynków, pojedyncze drzewa  kominy przemysłowe oraz sztuczne platformy.

      W czasie kontroli stwierdzono,  że  zasiedlonych zostało 17 gniazd, natomiast z sukcesem lęgowym było ich tylko 12. Zajęcie gniazd wygląda podobnie jak w latach ubiegłych natomiast sukcesy lęgowe wypadły bardzo słabo, gdyż stwierdziliśmy tylko 22 młode  bociany.

Ciekawostką jest zajęte, po długiej nieobecności, z sukcesem (trzy młode) gniazdo w Krosnowie.