Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" ***
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Działalność edukacyjna

Uwaga !!! Do końca  2018 roku będze trwał remont i wyposażenie nowej sali edukacyjnej przy ul.Poniatowskiego 4 A w Słupsku. W styczniu 2018 roku uruchomilismy salę projekcyjna i ćwiczeniową. Instytucje i osoby zainteresowane skorzystaniem z prowadzonych przez nas zajęć prosimy o kontakt z Anną Mariolą Kasprzak starszym specjalistą ds.edukacji ekologicznej  a.kasprzak@pomorskieparki.pl

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" od wielu już lat realizuje szeroko pojętą edukację ekologiczną. Prowadzona działalność ma na celu przewartościowanie postaw człowieka wobec przyrody. Staramy się rozbudzić świadomość i wrażliwość ekologiczną a ń wykształcić poczucie jedności z przyrodą, działania nasze adresowane są najczęściej do dzieci i młodzieży, jednakże korzystaja z nich także osoby dorosłle.

Istniejący od 1981 roku Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" dysponujący bogactwem zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych stał się ważnym ośrodkiem wdrażania różnorodnych programów ekologicznych poza szkolnymi murami. Park stanowi wraz z salą przyrodniczą, doskonałe zaplecze dydaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na sali wystawowej prowadzone są pogadanki, wykłady i zajęcia warsztatowe, połączone z pokazami multimedialnymi i prezentacjami filmów przyrodniczych. Mapy i plansze dostarczają cennych informacji o cennych siedliskach przyrodniczych, okazach flory i fauny. Dużą atrakcją wystawy jest akwarium, w którym żyją gatunki ryb spotykane w wodach Parku. Wiele ekspozycji ma charakter multimedialny, umożliwiający poznawanie walorów przyrodniczych regionu poprzez zabawę. Dla wielu odwiedzających naszą salę pierwszy kontakt oko w oko trociami wędrownymi, czy rakami- to fascynująca przygoda. Możliwość podziwiania roślin i dzikich zwierząt - z bliska, na wyciągnięcie ręki wyzwala w zwiedzających potrzebę autentycznego kontaktu z przyrodą i chęć potwierdzenia go w rzeczywistości. Niewątpliwie ten pozytywny efekt oddziaływania wystawy został osiągnięty dzięki ciekawym pomysłom i zaangażowaniu pracowników Parku, którzy na co dzień spełniają funkcję przewodników wprowadzających w świat dzikiej przyrody.

Znaczącą rolę w działalności edukacyjnej odgrywają różnego rodzaju imprezy ekologiczne, organizowane przez Park lub przy jego współudziale. Do najstarszych należą:

- "Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym", organizowany dla gimnazjalistów z  Parku i otuliny. Konkurs łączy w sobie praktykę z teorią, poprzedzony jest warsztatami w terenie najczęściej na jednej ze ścieżek edukacyjnych, gdzie uczniowie rozpoznają gatunki dziko rosnących roślin, opisują różne zjawiska przyrodnicze lub starają się rozwikłać różne problemy ekologiczne. W drugim dniu odbywa się część pisemna w postaci testu, po którym przychodzi czas podsumowań i wyłonienia zwycięzców indywidualnych i grupowych.

- Dla uczniów szkół podstawowych Park organizuje konkurs plastyczny-literacki "Na mapie świata jest takie miejsce" w którym startują uczniowie szkół z powiatu słupskiego i bytowskiego.

Do kalendarza cyklicznych imprez, z których chętnie korzystają mieszkańcy Słupska i okolic wpisały się niewatpliwie: "Słupska Noc Nietoperzowa" oraz "Wystawa grzybów".

Przy współpracy z Parkiem szkoły, gminne ośrodki kultury i biblioteki organizują różnorodne imprezy: rajdy, konkursy, pogadanki tematyczne i okresowe wystawy.