Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

W dniu 07.03.2019 r. w Zespole Szkół w Motarzynie odbyły się zajęcia dotyczące czynnej ochrony nietoperzy, które przeprowadzili pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. W pierwszej części odbyła się prelekcja na temat życia tych bardzo ciekawych ssaków, ich preferencji, przystosowań i zagrożeń. Następnie uczniowie szóstej klasy pod opieką pani Lidii Jureń montowali sztuczne ukrycia dla nietoperzy typu Stratmann. Ostatni etap działania obejmował rozwieszanie skrzynek w terenie, podczas którego towarzyszyli nam przedstawiciele Nadleśnictwa Łupawa.