przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


1. MATERIAŁY DO MONOGRAFII PRZYRODNICZEJ REGIONU GDAŃSKIEGO TOM V

 Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" (przyroda - kultura - krajobraz)

Paraca zbiorowa pod re. Elżbiety Gerstmannowej 
 
Kolejny tom materiałów do Monografii Przyrodniczej Regionu Gdańskiego poświęcony jest udokumentowaniu stanu wiedzy nt. Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi".
 
Gdańsk 2001 

Copyright © , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk