Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

 Rzeki naturalnie charakteryzują się dużymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i estetycznymi.W ich dolinach występuje duże zróżnicowanie warunków abiotycznych, przejawiające się w różnorodności form morfologicznych koryta i terenów zalewowych, zmieniających z biegiem rzeki, począwszy od źródła aż po ujście.

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"
Akademia Pomorska w Słupsku
Słupsk 2009