XXIX Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym "Dolina Słupi"

            Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” zaprasza do udziału w XXIX  Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”. Do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów klas V - VIII Szkół Podstawowych.Tytuł edycji 2022 brzmi "Inwazyjne gatunki flory i fauny zagrożeniem dla naszej przyrody". Konkurs znajduje się na liście konkursów wiedzy Pomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

    

Niecierpek gruczołowaty, inwazyjna roślina często spotykana nad brzegami rzek fot. A. Kasprzak