XXIX Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym "Dolina Słupi"

            Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” zaprasza do udziału w XXIX  Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”. Do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów klas V - VIII Szkół Podstawowych.Tytuł edycji 2022 brzmi "Inwazyjne gatunki flory i fauny zagrożeniem dla naszej przyrody". Konkurs znajduje się na liście konkursów wiedzy Pomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Podsumowanie konkursu https://dolinaslupi.pl/aktualnosci-7/gatunki-inwazyjne-pod-lupa-mlodych-milosnikow-rodzimej-przyrody/#maincontent

Niecierpek gruczołowaty, inwazyjna roślina często spotykana nad brzegami rzek fot. A. Kasprzak