przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Czynna Ochrona

Na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" od kilku lat jest prowadzona czynna ochrona. Do tej pory Park zrealizował pięć projektów czynnej ochrony:

"Czynna ochrona ekosystemów bagiennych na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" i jego otuliny";

"Ochrona naturalnego tarła łososia atlantyckiego i troci wędrownej w dorzeczu rzeki Słupi";

"Ochrona bioróżnorodności płazów w granicach Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi";

"Czynna ochrona nietoperzy";

"Ochrona ptaków i ich siedlisk na obszarze oso "Dolina Słupi" PLB220002.

Realizacja tak dużych przedsięwzięć byłaby niemożliwa bez akceptacji i partnerstwa samorządów i władz lokalnych: Nadleśnictw Leśny Dwór, Bytów, Łupawa, Osusznica, Lipusz, Starostw Powiatowych w Słupsku i Bytowie, Gmin: Słupsk, Kobylnica, Czarna Dąbrówka, Borzytuchom, Bytów, Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Miasta w Słupsku. Dużym wsparciem była pomoc merytoryczna i koordynacyjna udzielana przez: Klub Przyrodników, Pracownię Ryb Wędrownych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Gdańsku, Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz przede wszystkim partnerów strategicznych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Fundacji EkoFundusz, Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska w Polsce - GEF.

Wszystkim w/w współpartnerom serdecznie dziękujemy!

 

 

Lista podstron:

Ochrona mokradeł

czytaj więcej ...

Ochrona ryb wędrownych

czytaj więcej ...

Ochrona płazów

czytaj więcej ...

Ochrona ptaków

czytaj więcej ...

Ochrona nietoperzy

czytaj więcej ...

Copyright © , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk