przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Edukacja

Działalność edukacyjna

Uwaga !!! Zapraszamy na zajęcia w Centrum Edukacji ekologicznej "Słuia - rzeka wiedzy".  Instytucje i osoby zainteresowane skorzystaniem z prowadzonych przez nas zajęć prosimy o kontakt z Anną Mariolą Kasprzak starszym specjalistą ds.edukacji ekologicznej  a.kasprzak@pomorskieparki.pl lub pkds@pomorskieparki.pl.

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

 

Udział w zajęciach, warsztatach i akcjach edukacyjnych organizowanych (współorganizowanych) przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych uczestników zajęć, warsztatów, konkursów, akcji edukacyjnych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a,

2) kontakt  pkds@pomorskie.pl,

3) posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych i w tym celu powinni Państwo skontaktować się z administratorem danych,

4) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w zajęciach, warsztatach i akcjach edukacyjnych. Niniejsza zgoda dotyczy również wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

 

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" od wielu już lat realizuje szeroko pojętą edukację ekologiczną. Prowadzona działalność ma na celu przewartościowanie postaw człowieka wobec przyrody. Staramy się rozbudzić świadomość i wrażliwość ekologiczną, wykształcić poczucie jedności z przyrodą, działania nasze adresowane są najczęściej do dzieci i młodzieży, jednakże korzystają z nich także osoby dorosłle.

Istniejący od 1981 roku Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" dysponujący bogactwem zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych stał się ważnym ośrodkiem wdrażania różnorodnych programów ekologicznych poza szkolnymi murami. Park stanowi , doskonałe zaplecze dydaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Znaczącą rolę w działalności edukacyjnej odgrywają różnego rodzaju imprezy ekologiczne, organizowane przez Park lub przy jego współudziale. Do najstarszych należą:

- "Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym", organizowany dla gimnazjalistów z  Parku i otuliny. Konkurs łączy w sobie praktykę z teorią, poprzedzony jest warsztatami w terenie najczęściej na jednej ze ścieżek edukacyjnych, gdzie uczniowie rozpoznają gatunki dziko rosnących roślin, opisują różne zjawiska przyrodnicze lub starają się rozwikłać różne problemy ekologiczne. W drugim dniu odbywa się część pisemna w postaci testu, po którym przychodzi czas podsumowań i wyłonienia zwycięzców indywidualnych i grupowych.

- Dla uczniów szkół podstawowych Park organizuje konkurs plastyczny-literacki "Na mapie świata jest takie miejsce" w którym startują uczniowie szkół z powiatu słupskiego i bytowskiego.

- Do kalendarza cyklicznych imprez, z których chętnie korzystają mieszkańcy Słupska i okolic wpisały się niewatpliwie: "Słupska Noc Nietoperzowa" ,  "Wystawa grzybów" oraz Dni "Park, tarliso,  przepławka".

- Udział w imrezach plenerowych "Bioróżnorodność- pozaj by zachować", "Jarmark Gryfitów" czy "Rodzinny piknik ekologiczny w SPN".

Przy współpracy z Parkiem szkoły, gminne ośrodki kultury i biblioteki organizują różnorodne imprezy: rajdy, konkursy, pogadanki tematyczne i okresowe wystawy.

 

 

 


Copyright © , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk