przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Formy Ochrony Przyrody

Najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszary Parku objęto ochroną rezerwatową. Ustanowiono tu osiem rezerwatów: pięć, w których przedmiotem ochrony są różne elementy szaty roślinnej oraz jeden utworzony w celu ochrony i zachowania ostoi gniazdującego orła bielika.

Lista podstron:

Rezerwaty Przyrody

czytaj więcej ...

obszary z sieci Natura 2000

czytaj więcej ...

Pomniki przyrody

czytaj więcej ...

Stanowiska dokumentacyjne

czytaj więcej ...

Użytki ekologiczne

czytaj więcej ...

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe

czytaj więcej ...

Ochrona gatunkowa

czytaj więcej ...

Copyright © , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk