przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


ochrona gatunkowa grzybów

Listę gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).


Copyright © , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk