Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

 

Listę gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409).

W granicach Parku stwierdzono występowanie łącznie 49 chronionych gatunków roślin naczyniowych, z czego 17 gatunków objętych jest ochroną ścisłą, a 32 podlega ochronie częściowej.


 

Gatunki roślin naczyniowych objęte ochroną ścisłą:

 

PAPROTNIKI (PTERIDIOPHYTA)

podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria) (1)

poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris) (3)

 

NASIENNE (SPERMATOPHYTA)

bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris)

brzeżyca jednokwiatowa (Littorella uniflora) (3)

goździk pyszny (Dianthus superbus) (1)

grążel drobny (Nuphar pumila)

lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna) (3)

pełnik europejski (Trollius europaeus) (1)

pływacz drobny (Utricularia minor) (3)

pływacz zachodni (Utricularia australis)

przygiełka brunatna (Rhynchospora fusca)

rosiczka długolistna (Drosera anglica) (3)

rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

rosiczka owalna (Drosera x obovata)

(*) szafirek miękkolistny (Muscari comosum) (1)

tajęża jednostronna (Goodyera repens)

wielosił błękitny (Polemonium coeruleum) (1)

 

Gatunki roślin naczyniowych objęte ochroną częściową:

 

PAPROTNIKI (PTERIDIOPHYTA)

widlicz spłaszczony (Diphasiastrum complanatum)

widłak goździsty (Lycopodium clavatum)

widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum)

wroniec widlasty (Huperzia selago)

 

NASIENNE (SPERMATOPHYTA)

bagno zwyczajne (Ledum palustre)

bażyna czarna (Empetrum nigrum)

bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)

*cebulica dwulistna (Scilla bifolia)

cis pospolity (Taxus baccata)

gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)

goździk piaskowy (Dianthus arenarius)

groszek błotny (Lathyrus palustris)

gruszyczka mniejsza (Pyrola minor)

grzybienie białe (Nymphaea alba)

grzybienie północne (Nymphaea candida)

jaskier wielki (Ranunculus lingua)

kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium)

kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens)

kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)

kukułka plamista (Dactylorhiza maculata)

kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)

listera jajowata (Listera ovata)

modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia)

naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora)

podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha)

pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata)

(*) śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)

turówka leśna (Hierochloë australis)

turzyca piaskowa (Carex arenaria)

wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)

wilżyna ciernista (Ononis spinosa)

włosienicznik rzeczny (Batrachium fluitans)

Objaśnienia:

(1) -  gatunki wymagające ochrony czynnej

(2) - gatunki, których dotyczy zakaz transportu okazów gatunków roślin dziko występujących, zgodnie z par. 6 ust.1 pkt 6 rozporządzenia oraz nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w par. 8 pkt 3.

(3) - gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w par. 8 pkt 1.

(*) - gatunki obce regionalnie