Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

Pomniki przyrody według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody są to:

"pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie".

Do pomników przyrody ożywionej można zaliczyć pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, ponad przeciętną wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi wyróżniającymi je cechami oraz zabytkowe aleje drzew. Natomiast za pomniki przyrody nieożywionej uznaje się największe głazy narzutowe, tzw. eratyki oraz interesujące formy powierzchni ziemi takie jak np. źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska, przełomy rzeczne, jaskinie, odkrywki.

Pomniki przyrody w Parku Krajobrazowym "Dolina Słupi"

 NR EWIDENCYJNY
DATA ORZECZENIA
PRZEDMIOT OCHRONY
 GMINA
 18  31 X 1956  Dąb szypułkowy  Kobylnica
 19  31 X 1956
 Dąb szypułkowy  Kobylnica
 20  31 X 1956  Dąb szypułkowy  Kobylnica
 21  31 X 1956
 Dąb szypułkowy  Kobylnica
 56  20 X 1971  Głaz narzutowy  Kołczygłowy
 162  26 X 1978  Trzy lipy szerokolistne  Dębnica Kaszub.
 163  26 X 1978
 Dąb szypułkowy  Dębnica Kaszub.
 164  26 X 1978
 Sosna zwyczajna  Dębnica Kaszub.
 165  26 X 1978
 Buk pospolity  Dębnica Kaszub.
 166  26 X 1978
 Sosna zwyczajna  Dębnica Kaszub.
 167  26 X 1978
 Dwie sosny zwyczajne  Dębnica Kaszub.
 169  26 X 1978
 Buk pospolity  Dębnica Kaszub.
 170  26 X 1978
 Buk pospolity  Dębnica Kaszub.
 171  26 X 1978
 Buk pospolity
 Kołczygłowy
 172  26 X 1978
 Dwa dęby szypułkowe  Kołczygłowy
 173  26 X 1978
 Dąb szypułkowy  Kołczygłowy
 174  26 X 1978
 13 buków pospolitych  Kołczygłowy
 175  26 X 1978
 Dąb szypułkowy  Kołczygłowy
 331  28 VIII 1995  Lipa drobnolistna  Kołczygłowy
 332  28 VIII 1995  Dąb szypułkowy  Borzytuchom
 333  28 VIII 1995  Buk pospolity  Borzytuchom
 334  28 VIII 1995  Lipa drobnolistna  Borzytuchom
 335  28 VIII 1995  Dąb szypułkowy  Borzytuchom
 336  28 VIII 1995  Dąb szypułkowy  Borzytuchom
 337  28 VIII 1995  Dwie lipy drobnolistne  Borzytuchom
 338  28 VIII 1995  Dwie lipy drobnolistne  Borzytuchom
 359  28 VIII 1995  Lipa drobnolistna  Dębnica Kaszub.
 360  28 VIII 1995  Lipa drobnolistna  Dębnica Kaszub.
 361  28 VIII 1995  Lipa drobnolistna  Dębnica Kaszub.
 362  28 VIII 1995  Dąb szypułkowy
 Dębnica Kaszub.
 364  28 VIII 1995  Lipa drobnolistna  Dębnica Kaszub.
 365  28 VIII 1995  Buk pospolity  Dębnica Kaszub.
 366  28 VIII 1995  Dąb szypułkowy  Dębnica Kaszub.
 367  28 VIII 1995  Dwie lipy dr.
i klon jawor
 Dębnica Kaszub.
 368  28 VIII 1995  Dąb szypułkowy  Dębnica Kaszub.
 369  28 VIII 1995  Buk pospolity  Dębnica Kaszub.
 370  28 VIII 1995  Buk pospolity  Dębnica Kaszub.
 372  28 VIII 1995  Dwa dęby szypułkowe  Dębnica Kaszub.
 373  28 VIII 1995  Trzy lipy drobnolistne  Dębnica Kaszub.
 374  28 VIII 1995  Dąb szypułkowy  Dębnica Kaszub.
 375  28 VIII 1995  Brzoza brodawkowata  Dębnica Kaszub.
 405  28 VIII 1995  Jesion wyniosły  Kobylnica
 406  28 VIII 1995  Klon srebrzysty  Kobylnica
 407  28 VIII 1995  Jodła pospolita  Kobylnica
 408  28 VIII 1995  Dąb szypułkowy  Kobylnica
 409  28 VIII 1995  Lipa srebrzysta  Kobylnica
 410  28 VIII 1995 Dąb szypułkowy  Kobylnica
 411  28 VIII 1995  Dąb szypułkowy  Kobylnica
 412  28 VIII 1995  Dąb szypułkowy  Kobylnica
 413  28 VIII 1995  Dąb szypułkowy  Kobylnica
 414  28 VIII 1995  Dąb szypułkowy  Kobylnica
 415  28 VIII 1995  Jabłoń dzika płonka  Kobylnica
 418  28 VIII 1995  skreślony  Kołczygłowy
 419  28 VIII 1995  Dąb i sosna
zwyczajna
 Kołczygłowy
 420  28 VIII 1995  zroś buki pospolite  Kołczygłowy
 421  28 VIII 1995  Dwa buki pospolite  Kołczygłowy
 422  28 VIII 1995  Cztery dęby
szypułkowe
 Kołczygłowy