Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW
4. Projektowany Rezerwat "Bagnicowe Uroczysko" - ma na celu zachowanie dwóch mszarnych torfowisk przejściowych wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami. Wśród cennych roślin należy wyróżnić: bagnicę torfową Scheuchzeria palustris i przygiełkę białą Rhynchospora alba, bagno zwyczajne Ledum palustre, rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia, widłaka goździstego Lycopodium clavatum, modrzewnicę zwyczajną Andromeda polifolia. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002.