Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

1. Rezerwat "Gniazda Orła Bielika" - utworzony w 1981 r rezerwat faunistyczny o pow. 10,40 ha, położony jest w niedostępnych rejonach Parku. Na uwagę zasługuje tu starodrzew sosnowy, stanowiący ostoję i lęgowisko orła bielika Haliaetus albicilla. Wokół widoczne są znaczne obniżenia terenu, którego stoki porastają olbrzymie jałowce Juniperus communis, a dno mchy torfowce Sphagnum, bagno zwyczajne Ledum palustre i widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002.


gniazdabielika.jpg

Torfowisko i starodrzew sosnowy w rezerwacie Gniazda Orła Bielika