Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

8. Rezerwat "Skotawskie Łąki" - utworzony w 2008 r rezerwat torfowiskowy zajmuje powierzchnię 54,78 ha i położony jest w źródliskowym odcinku rzeki Skotawy. Obejmuje jeziora Lipieniec Duży i Mały i Spokojne. Ponad połowę powierzchni zajmują torfowiska. Największą powierzchnię zajmuje torfowisko pojeziorne, które wypełnia prawie całą dolinę. Torfowiska soligeniczne położone są przy krawędziach mineralnych i "schodzą" w kierunku dawnego jeziora. Wśród, stwierdzonych dotychczas, 157 gatunków roślin 5 podlega ochronie ścisłej a 11 ochronie częściowej. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002 i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.

rezerwaty5.jpg

Rezerwat "Skotawskie Łąki"