przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiska dokumentacyjne - "niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.

Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt." (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 41 ust. 1,2)Copyright © , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk