Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

 

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe - ,,fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne." (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 43).

 

Celem istnienia zespołów przyrodniczo - krajobrazowych jest ochrona wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego. Działalność na tych terenach jest mocno ograniczona i wymaga opracowania planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego postulaty przyrodników i historyków.

Na obszarze Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" zaprojektowano utworzenie 9 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych:

ZPK-1 - ,,Jezioro Jasień";

ZPK-2 - ,,Odcinek doliny Słupi od miejscowości Młynki do Jeziora Głębokiego";

ZPK-3 - ,,Zespół wzgórz morenowych i obniżeń" (zajętych dziś przez jeziora Herta, Diabelskie, Krosnowskie, Okoniewskie, Czarne);

ZPK-4 - ,,Odcinek doliny Słupi (Stara Słupia) od zakola Bytowy (ujście Bytowy) do Zalewu na Słupi";

ZPK-5 - ,,Dolina Brodka poniżej Wierszynka";

ZPK-6 - ,,Odcinek doliny Słupi od połączenia kanału elektrowni Krzynia z korytem Słupi do północnej granicy Parku wraz z odcinkiem doliny Kamiennej";

ZPK-7 - ,,Lulemino-Kwakowo";

ZPK-8 - ,,Kołczygłowy - Kołczygłówki - Barnowiec";

ZPK-9 - ,,Budówko-Budowo-Jawory".