przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


ZPK-3 - zespół wzgórz morenowych i obniżeń zajętych przez jeziora Herta, Diabelskie, Krosnowskie, Ok

3) ZPK-3 - ,,Zespół wzgórz morenowych i obniżeń"

Projektowany zespół obejmuje obszar zajęty przez jeziora Herta, Diabelskie, Krosnowskie, Okoniewskie, Czarne z projektowanymi użytkami ekologicznymi i projektowanym rezerwatem przyrody "Jezioro Herta". Zespół ten ma obejmować jeziora lobeliowe w okolicach wsi Borzytuchom.

moczydlo.JPG

lobeliowe jez. Moczydło w  ZPK-3

hertalobel.JPG

lobeliowe jez Herta (Ogrodowe) w otulinie PK'DS" w ZPK-3 - projektowany rezerwat przyrody


Copyright © , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk