Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI - VIII szkoły podstawowej   z gmin na których terenie położone są parki krajobrazowe  i ich otuliny. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną do regulaminu kartę zgłoszeniową i przesłać ją do 22 października 2019 r. na adres koordynatora konkursu z terenu swojego parku krajobrazowego, w przypadku PK "Dolina Słupi" a.kasprzak@pomorskieparki.pl

 W województwie pomorskim koordynatorem wojewódzkim jest Zaborski Park Krajobrazowy, natomiast w poszczególnych  parkach koordynatorami są edukatorzy z:  Nadmorskiego PK, Kaszubskiego PK, Wdzydzkiego PK, PK „Mierzeja Wiślana” oraz PK „Dolina Słupi”

Konkurs składa się z 4 etapów organizowanych w województwie oraz etapu 5 ogólnopolskiego. Ostetczna decyzja o organizacji etapu ogólnopolskiego zapadnie na początku 2020 roku.

 

1 etap: szkolny – współzawodnictwo między uczniami w obrębie danej szkoły                           

 

2 etap: gminny – współzawodnictwo między szkołami w obrębie danej gminy
 

3 etap: parkowy – współzawodnictwo szkół reprezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego

 

4 etap: wojewódzki – współzawodnictwo pomiędzy szkołami reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe w danym województwie.

 

5 etap: ogólnopolski – w tym etapie  rywalizują między sobą szkoły, które zwyciężyły
w finałach wojewódzkich.

 

Daty poszczególnych etapów:

1 etap – 14 listopada 2019 r., godz. 10 00

2 etap – 16 grudnia 2019 r., godz. 10 00

3 etap – 09 stycznia 2020 r., godz. 10 00

4 etap – 19 marca 2020 r., godz. 10 00  (Zaborski Park  Krajobrazowy)

5 etap – decyzja w styczniu 2020 r.