Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
Dni otwarte funduszy europejskich
WFOSiGW
akcja informacyjna

        Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” zaprasza do udziału w XXVIII  Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”. Do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów klas VI - VIII Szkół Podstawowych. Tegoroczny tytuł konkursu brzmi: „Poznajemy płazy PKDS”

 

Konkurs odbędzie się 29 kwietnia 2019 roku    zmiana terminu  konkursu na 28 maja 2019 o godzinie 10.00 w sali Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia rzeka wiedzy” w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4 A (siedziba parku).

Warsztaty terenowe odbyły się w dniu 4.04.2019.

 

Szczegóły w zaproszeniu.