Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

Kierownik oddziału - główny specjalista
Marcin Miller - m.miller@pomorskieparki.pl
 

Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji
Andrzej Grzybowski - a.grzybowski@pomorskieparki.pl
 

Starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej
Anna Kasprzak - a.kasprzak@pomorskieparki.pl

 

Starszy specjalista ds. ochrony środowiska
Elwira Ahmad - e.ahmad@pomorskieparki.pl
 

Starszy strażnik
Józef Wysiński - j.wysinski@pomorskieparki.pl