Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

W folderze opisano walory przyrodnicze pomorskich rzek, ich charakterystykę hydrologiczną,  scharakteryzowano najcenniejsze gatunki zamieszkującej je fauny. Opisano też  zagrożenia, jakie niesie działalność człowieka, skupiając się na przerwaniu ciągłości korytarzy ekologicznych i zmianie charakteru  rzek na skutek ich regulacji i  zabudowy hydrotechnicznej. Krótko opisano proekologiczne metody zabezpieczenia przed powodziami oraz omówiono rolę nadrzecznych zadrzewień i rumoszu drzewnego zalegającego w korytach cieków.


rzeki.jpg

Tekst: Marcin Miller, zdjęcia: I. Litwin.

wydano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.