Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" ***
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
WFOSiGW
akcja informacyjna

Wydawnictwo to oprócz mapy Parku w skali 1 : 50 000 zawiera krótką charakterystykę obszaru Parku z opisem: ukształtowania terenu, klimatu, wód powierzchniowych, flory i szaty roślinnej, fauny,  form ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego, turystyki. Oprócz tego podano  informacje o gminach  leżących na obszarze Parku. Ukazało się kilka wznowień mapy.

mapa_turystyczna.jpg

opracowanie teksu: Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"

zdjęcie na okładce: Słupia, Archiwum Akademickiej Telewizji Edukacyjnej U. G.

Zdjęcia: archiwum Parku krajobrazowego "Dolina Słupi"

opracowanie graficzne: A. Kowalska

wydawca: Eko-Kapio Gdańsk 2007