Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" ***
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
WFOSiGW
akcja informacyjna

W przewodniku opisano dojazd i dojście do ścieżki, organizację przejścia po ścieżce, zamieszczono mapę trasy ścieżki ze zlokalizowanymi na niej11 przystankami oraz przedstawiono opisy walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych, jakie można  podziwiać na trasie ścieżki. Opisano też negatywne skutki funkcjonowania w dorzeczu Słupi zabudowy hydrotechnicznej. Więcej informacji - patrz dział turystyka-ścieżki przyrodnicze.

galaznia_mala.jpg

Tekst: Marcin Miller, Barbara Utracka-Minko zdjęcia: I. Litwin.

wydano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.