Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

W przewodniku opisano dojazd i dojście do ścieżki, organizację przejścia po ścieżce, zamieszczono mapę trasy ścieżki ze zlokalizowanymi na niej 7 przystankami oraz przedstawiono opisy walorów przyrodniczych i krajobrazowych poszczególnych przystanków. Więcej informacji - patrz dział turystyka-ścieżki przyrodnicze.

golebia gora_1.jpg

Tekst: Marcin Miller, Jacek Głuszkiewicz, Barbara Utracka-Minko zdjęcia: I. Litwin.

wydano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.