Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

W przewodniku opisano dojazd i dojście do ścieżki, organizację przejścia po ścieżce, zamieszczono mapę trasy ścieżki ze zlokalizowanymi na niej 11 przystankami, przedstawiono liczne mapy z dorzeczami rzek  Pomorza, opis ichtiofauny dorzecza Słupi, cykl rozwojowy łososia i troci. Opisano też walory przyrodnicze i historyczne okolicy, omówiono skutki  antropogenicznych zmian w dorzeczu Słupi. Więcej informacji - patrz dział turystyka-ścieżki przyrodnicze.

szlakiem_troci.jpg

Tekst: Barbara Utracka-Minko, Blandyna Głuchowska, Marcin Miller  

Redakcja: B. Sikora

zdjęcia: R. Bartel, A. Kucułyma, W. Polakowski, I. Litwin.

wydano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.