Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

Przewodnik prezentuje szlaki kajakowe w dorzeczu Słupi od Gowidlina do ujścia do Bałtyku. Obok map z trasami spływu i zagospodarowaniem turystycznym szlaków w wydawnictwie  opisano walory przyrodnicze rzek i  ich dolin, ze szczególną koncentracją na ichtiofaunie zamieszkującej opisywane fragmenty rzek.

Pict0015.jpg