przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Z biegiem Słupi - Przewodnik turystyczno-przyrodniczy dla wodniaków i wędkarzy

Przewodnik prezentuje szlaki kajakowe w dorzeczu Słupi od Gowidlina do ujścia do Bałtyku. Obok map z trasami spływu i zagospodarowaniem turystycznym szlaków w wydawnictwie  opisano walory przyrodnicze rzek i  ich dolin, ze szczególną koncentracją na ichtiofaunie zamieszkującej opisywane fragmenty rzek.

Pict0015.jpg


Copyright © , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk