Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

W Parku dość często spotykać można 5 gatunków gadów. Najczęściej można zaobserwować w nasłonecznionych miejscach, zwłaszcza na zrębach i wrzosowiskach, jaszczurkę zwinkę. Jej kuzynka - jaszczurka żyworodna jest mniejsza i preferuje bardziej wilgotne tereny, torfowiska, ciemne lasy i przyrzeczne łąki, podobnie zresztą jak padalec zwyczajny - beznoga jaszczurka. Rzadziej można spotkać żmiję zygzakowatą, jedynego jadowitego przedstawiciela krajowych gadów. Jest gatunkiem ciepłolubnym, spotykanym przeważnie na obrzeżach lasów, słonecznych polanach i porębach. Nie odnotowano bezpośrednich obserwacji zaskrońca zwyczajnego na terenie Parku. Pojedyncze osobniki zaskrońca obserwowano w dolinie rzeki Słupi powyżej i poniżej miasta Słupska. Prawdopodobnie gatunek ten występuje również w samym Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi". Natomiast w otulinie południowo-wschodniej Parku, nad Jeziorem Żukowskim obserwowane były ślady żółwia błotnego.

Gatunki gadów stwierdzone w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi"

 Lp.  Nazwa naukowa  Nazwa polska  Ochrona
Gatunkowa
w Polsce
 Polska
Czerwona
Księga
Zwierząt
 1 Anguis fragilis     padalec zwyczajny Cz  -
 2  Lacerta agilis  jaszczurka zwinka  Cz  -
 3

Zootoca vivipara

 jaszczurka żyworodna  Cz  -
 4  Vipera berus żmija zygzakowata  Cz  -
5 Natrix natrix zaskroniec zwyczajny Cz -

Objaśnienia skrótów:
Cz - gatunek podlega częściowej ochronie gatunkowej.