Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

Ze względu na bogactwo i różnorodność awifauny (ptaki) cały obszar Parku uznany został za jedną ze 145 ostoi ptaków w Polsce. W 2004 roku  obszar Parku włączony został do sieci Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków - ,,Dolina Słupi" - PLB 220002. Spośród 153 gatunków aż 139 ma status ptaków objętych całkowitą ochroną. W lasach usłyszeć można śpiew piecuszka, drozdów, rudzików i innych. W przestworzach szybują ptaki drapieżne. Największy z nich to bielik. Gniazduje on m. in. w rezerwacie ,,Gniazda Orła Bielika" . W sąsiedztwie pól i łąk można spotykać znacznie mniejszą kanię rudą. Inne ptaki drapieżne - myszołowy, jastrzębie i kanie czarne są częściej spotykane niż bieliki i łatwiejsze do obserwacji. Z brzegami rzek i strumieni związane są: zimorodki, pliszki górskie, brodźce samotne i piskliwe, jaskółki brzegówki oraz pluszcze. Z gatunków zagrożonych wyginięciem dobre warunki do przetrwania znalazły derkacze, duże ptaki przypominające kuropatwy, żerujące na łąkach i ugorach, spotykane również nad Słupią. Gniazda bociana białego są ozdobą przydrożnych słupów i dachów domów. Jego kuzyn - bocian czarny kryje się natomiast w koronach wysokich drzew. Park jest również ważną ostoją żurawia, mieszczącą się w gronie 10 najważniejszych ostoi krajowych. Zasiedla on w Parku głównie torfowiska, spotykany jest także nad Słupią. Uznany został za charakterystycznego przedstawiciela śródleśnych torfowisk, gdzie jest jednym z dominantów lęgowego ugrupowania ptaków.

Gatunki ptaków stwierdzone na obszarze Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi"

Lp. Nazwa
naukowa
Nazwa
polska
Ochrona
Gatunkowa
w Polsce
Polska
Czerwona
Księga
Zwierząt
Status
Ochronny
w Unii
Europejskiej
1 Accipiter gentilis jastrząb CH - -
2 Accipiter nisus krogulec CH - -
3 Acrocepahlus
palustris
łozówka CH - -
4 Acrocephalus
arundinaceus
trzciniak CH - -
5 Acrocephalus
schoenobaenus
rokitniczka CH - S
6 Acrocephalus
scirpaceus
trzcinniczek CH - S
7

Actitis hypoleucos

brodziec piskliwy CH - -
8 Aegithalos
caudatus
raniuszek CH - -
9 Aegolius funereus włochatka CH LC S
10 Alauda arvensis skowronek CH - -
11 Alcedo atthis zimorodek CH - D
12 Anas clypeata płaskonos CH - S
13

Anas crecca

cyraneczka Ł - -
14 Anas platyrhynchos krzyżówka Ł - S
15 Anas querquedula cyranka CH - V
16 Anthus campestris świergotek polny CH - V
17 Anthus pratensis świergotek
łąkowy
CH - -
18 Anthus trivialis świergotek
drzewny
CH - -
19 Apus apus jerzyk CH - -
20 Aquila pomarina orlik krzykliwy CH LC R
21 Ardea cinerea czapla siwa CZCH - S
22 Asio otus uszatka CH - -
23 Aytha ferina głowienka Ł - -
24 Aytha fuligula czernica Ł - -
25 Bombycilla garrulus jemiołuszka CH - -
26 Botaurus stellaris bąk CH LC V
27 Bubo bubo puchacz CH NT V
28 Bucephala clangula gągoł CH - S
29 Buteo buteo myszołów CH - -
30 Caprimulgus europaeus lelek CH - D
31 Linaria cannabina makolągwa CH - -
32 Carduelis carduelis szczygieł CH - -
33 Carduelis chloris dzwoniec CH - -
34 Spinus spinus czyż CH - -
35 Erythrina erythrina dziwonia CH - S
36 Certhia brachydactyla pełzacz ogrodowy CH - -
37 Certhia familiaris pełzacz leśny CH - -
38 Charadrius dubius sieweczka rzeczna CH - S
39 Ciconia ciconia bocian biały CH - V
40 Ciconia nigra bocian czarny CH - R
41 Cinclus cinclus pluszcz CH - -
42 Circus cyaneus błotniak zbożowy CH VU S
43 Coccothraustes
coccothraustes
grubodziób CH - -
44 Columba oenas siniak CH - S
45 Columba palumbus grzywacz Ł - -
46 Corvus corax kruk CZCH - -
47 Corvus cornix wrona siwa CZCH - -
48 Corvus frugilegus gawron CZCH - -
49 Corvus monedula kawka CH - -
50 Coturnix coturnix przepiórka CH - V
51 Crex crex derkacz CH - V
52 Cuculus canorus kukułka CH - -
53 Cyanistes caeruleus modraszka CH - -
54 Cygnus cygnus łabędź krzykliwy CH - -
55 Cygnus olor łabędź niemy CH - S
56 Delichon urbicum oknówka CH - -
57 Dendrocopos major dzięcioł duży CH - -
58 Dendrocopos medius dzięcioł średni CH - S
59 Dendrocopos minor dzięciołek CH - -
60 Dryocopus martius dzięcioł czarny CH - S
61 Emberiza calandra potrzeszcz CH - -
62 Emberiza citrinella trznadel CH - -
63 Emberiza schoeniclus potrzos CH - -
64 Erithiacus rubecula rudzik CH - -
65 Falco tinnunculus pustułka CH - -
66 Falo subbuteo kobuz CH EXP -
67 Ficedula hypoleuca muchołówka
żałobna
CH - -
68 Ficedula parva muchołówka mała CH - S
69 Fringilla coelebs zięba CH - -
70 Fringilla montifringilla jer CH - -
71 Fulica atra łyska Ł - -
72 Gallinago gallinago kszyk CH - S
73 Gallinula chloropus kokoszka CH - S
74 Garrulus glandarius sójka CH - -
75 Glaucidium passerinum sóweczka CH LC -
76 Grus grus żuraw CH - V
77 Haliaeetus albicilla bielik CH LC R
78 Hippolais icterina zaganiacz CH - -
79 Hirundo rustica dymówka CH - -
80 Jynx torquilla krętogłów CH - -
81 Lanius collurio gąsiorek CH - D
82 Lanius excubitor srokosz CH - D
83 Larus ridibundus śmieszka CH - S
84 Locustella fluviatilis strumieniówka CH - S
85 Locustella
luscinioides
brzęczka CH - S
86 Lophophanes cristatus czubatka CH - -
87 Locustella naevia świerszczak CH - S
88 Lululla arborea lerka CH - V
89 Luscinia luscinia słowik szary CH - S
90 Mergus merganser nurogęś CH - V
91 Mergus serrator szlachar CH EN -
92 Milvus migrans kania czarna CH NT V
93 Milvus milvus kania ruda CH NT S
94 Motacilla alba pliszka siwa CH - -
95 Motacilla cinerea pliszka górska CH - -
96 Motacilla flava pliszka żółta CH - -
97 Muscicapa striata muchołówka szara CH - -
98 Nucifraga caryocatactes orzechówka CH - -
99 Oenanthe oenanthe białorzytka CH - -
100 Oriolus oriolus wilga CH - -
101 Pandion haliaetus rybołów CH VU R
102 Parus major bogatka CH - -
103 Passer domesticus wróbel CH - -
104 Passer montanus mazurek CH - -
105 Perdix perdix kuropatwa Ł - -
106 Periparus ater sosnówka CH - -
107 Pernis apivorus trzmielojad CH - S
108 Phalacrocorax carbo kormoran czarny CZCH - S
109 Phoenicurus ochruros kopciuszek CH - -
110 Phoenicurus phoenicurus pleszka CH - -
111 Phylloscopus collybita pierwiosnek CH - -
112 Phylloscopus sibilatrix świstunka leśna CH - -
113 Phylloscopus trochilus piecuszek CH - -
114 Pica pica sroka CZCH - -
115 Picus viridis dzięcioł zielony CH - -
116 Podiceps cristatus perkoz dwuczuby CH - S
117 Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi CH - S
118 Poecile montanus czarnogłówka CH - -
119 Poecile palustris sikora uboga CH - -
120

Porzana porzana

kropiatka CH - -
121 Prunella modularis pokrzywnica CH - -
122 Pyrrhula pyrrhula gil CH - -
123 Rallus aquaticus wodnik CH - S
124 Regulus ignicapilla zniczek CH - -
125 Regulus regulus mysikrólik CH - -
126 Remiz pendulinus remiz CH - S
127 Riparia riparia brzegówka CH - D
128 Saxicola rubetra pokląskawa CH - -
129 Scolopax rusticola słonka Ł - V
130 Serinus serinus kulczyk CH - -
131 Sitta europaea kowalik CH - -
132 Sterna hirundo rybitwa rzeczna CH - S
133 Streptopelia decaocto sierpówka CH - -
134 Streptopelia turtur turkawka CH - -
135 Strix aluco puszczyk CH - -
136 Sturnus vulgaris szpak CH - -
137 Sylvia atricapilla kapturka CH - -
138 Sylvia borin gajówka CH - -
139 Sylvia communis cierniówka CH - -
140 Sylvia curruca piegża CH - -
141 Sylvia nisoria jarzębatka CH - S
142 Tachybaptus ruficollis perkozek CH - S
143 Tringa ochropus samotnik CH - S
144 Tringa totanus krwawodziób CH - -
145 Troglodytes troglodytes strzyżyk CH - -
146 Turdus iliacus droździk CH - -
147 Turdus merula kos CH - -
148 Turdus philomelos śpiewak CH - -
149 Turdus pilaris kwiczoł CH - -
150 Turdus viscivorus paszkot CH - -
151 Tyto alba płomykówka CH - -
152 Upupa epops dudek CH - S
153 Vanellus vanellus czajka CH - S

Objaśnienia skrótów (kategorie zagrożenia):
CH - gatunek podlega ścisłej ochronie gatunkowej;
CZCH - gatunek podlegający częściowej ochronie gatunkowej;
Ł - gatunek łowny;
VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie;
NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia;
LC - gatunki w kraju nie wykazujące na razie regresu populacyjnego;
V - gatunek narażony na wyginięcie;
S -  gatunek nie zagrożony;
D - gatunek zagrożony EX racji zmniejszania się populacji;
EXP - gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe.