Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

Ichtiofauna (minogi i ryby) dorzecza Słupi liczy 27 gatunków. Hydromorfologia i hydrologia cieków oraz brak  istotnych zmian na wielu odcinkach rzek umożliwiają bytowanie w nich cennych gatunków z rodziny łososiowatych. Najliczniej spotykaną rybą dorzecza jest pstrąg potokowy/troć wędrowna, któremu dość licznie towarzyszy też lipień.

 

pstr__gpotokowy.jpg

Najbardziej rozpowszechniony gatunek w dorzeczu Słupi - pstrąg potokowy/troć wędrowna Salmo trutta

 

20100920454.jpg

Lipień Thymallus thymallus

 

Bliskość Bałtyku sprawia, że mimo istnienia wielu barier hydrotechnicznych, rzeki Parku są licznie odwiedzane przez ryby wędrowne: łososie atlantyckie, trocie wędrowne a także blisko spokrewnione z rybami pierwotne kręgowce - minogi rzeczne.

 

100_0211.JPG

Samiec łososia atlantyckiego Salmo salar

 

samiec06.JPG

Gotowy do rozrodu samiec troci wędrownej Salmo trutta trutta

 

min__grz078.jpg

Dojrzały płciowo minóg rzeczny Lampetra fluviatilis

W Słupi gatunki wędrowne docierają do elektrowni wodnej w  Krzyni, która obecnie stanowi kres ich wędrówek. Łososie i trocie osiągają pokaźne, a nawet rekordowe rozmiary. Ich wielkość może dochodzić do metra długości i więcej, a waga do kilkunastu kilogramów. Są one cenionym obiektem połowów wędkarskich. Stosunkowo czyste, chłodne i dobrze natlenione wody rzek są siedliskiem pstrągów potokowych, lipieni, strzebli potokowych oraz objętych ochroną gatunkową głowaczy białopłetwych, minogów strumieniowych i rzecznych.

 

g__owaczbKamienna1.JPG

Głowacz białopłetwy Cottus gobio

 

Ryby i minogi stwierdzone w dorzeczu Słupi

 Lp. Nazwa naukowa Nazwa polska Ochrona Gatunkowa w Polsce Polska Czerwona Księga Zwierząt Załączniki Dyrektywy Habitatowej
1 Alburnus alburnus ukleja - -  -
2 Anquilla anquilla węgorz - - -
3 Carassius auratus gibelio karaś srebrzysty - - -
4 Cobitis taenia koza Cz -  II
5 Cottus gobio głowacz białopłetwy Cz -  II
6 Esox lucius szczupak - -  -
7 Gasterosteus aculeatus ciernik - -  -
8 Gobio gobio kiełb - -  -
9 Gymnocephalus cernuus jazgarz - -  -
10 Lampetra fluviatilis minog rzeczny Cz NT  II
11 Lampetra planerii minog strumieniowy Cz NT  II
12 Leucaspius delineatus słonecznica - -  -
13 Leuciscus cephallus kleń - -  -
14 Leuciscus leuciscus jelec - -  -
15 Lota lota miętus - -  -
16 Oncorhynchus mykiss pstrąg tęczowy - -  -
17 Perca fluviatilis okoń - -  -
18 Phoxinus phoxinus strzebla potokowa - -  -
19 Pungitius pungitius cierniczek - -  -
20 Rhodeus sericeus amarus różanka Cz NT  II
21 Rutilus rutilus płoć - -  -
22 Salmo salar łosoś atlantycki - CR  II
23 Salmo trutta morpha fario pstrąg potokowy - -  -
24 Salmo trutta morpha trutta troć wędrowna - -  -
25 Salvelinus fontinalis pstrąg źródlany - -  -
26 Thymallus thymallus lipień - -  V
27 Tinca tinca lin - - -

Objaśnienia skrótów (kategorie zagrożenia):
Cz - gatunek podlega ścisłej ochronie gatunkowej;
NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia;
CR - gatunek krytycznie zagrożony.