Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

  • Informujemy, że odwołane są wszystkie spotkania edukacyjne, konkursy i rajdy
    Informujemy, że odwołane są wszystkie spotkania edukacyjne, konkursy i rajdy
  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
    Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW
Pomorskie krEUje konkurs dla szkół średnich
Trasa szlaku rowerowego biegnącego przez teren Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" została wytyczona w oparciu o koncepcję "Szlaku elektrowni wodnych" i podzielona na kilka etapów, które umożliwiają swobodne poruszanie się po najciekawszych zakątkach Parku omijając-o ile to tylko możliwe-ruchliwe szosy. Początek swój bierze w mieście Słupsku, dalej wiedzie przez urokliwe rejony Parku, wdłuż osi jaką jest rzeka Słupia, aż do miejscowości Soszyca.. Po drodze podziwiać możemy różnorodne krajobrazy Parku-buczynowe wzgórza, sosnowe bory, łęgi i olsy. liczne jeziora, leśne potoki oraz podmokłe tereny. Możemy się także przyjrzeć wsi polskiej, jej przeobrażeniom, gdzie obok nowych domów i nowoczesnych sprzętów rolniczych,  wiele jest jeszcze starych chat, czy przydrożnych kapliczek.
Na trasie każdy może znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy spragnieni ciszy i spokoju znajdą tu ukojenie. Biolodzy- hobbiści mają niepowtarzalną okazję dokonać ciekawych obserwacji przyrodniczych. Czynny wypoczynek można więc połączyć z poznaniem  różnorodnych walorów Parku.
Trasa jest oznakowana - sylwetka roweru na białym tle, jak również dokładnie opisana w przewodniku "Rowerem po Parku Krajobrazowym "Dolina Słupi", który oprócz informacji technicznych i map poszczególnych odcinków zwiera szereg informacji o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych tego obszaru.
Długość poszczególnych odcinków:
Słupsk - Leśny Dwór - 23 km
Leśny Dwór - Godzierz Duża - 16 km
Godzierz Duża - Soszyca - 28 km
Podane odległości są orientacyjne, zmierzone za pomocą licznika rowerowego.