Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" ***
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Dobiega końca VI edycja konkursu plastyczno - literackiego organizowanego przez Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, Miejską Bibliotekę Publiczną  w Słupsku oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczestników o zagadnienia związane z ochroną przyrody w najbliższym regionie, kształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwianie na problemy współczesnego świata oraz zachęcanie do inicjowania spotkań poświęconych ”Małej Ojczyźnie”.

Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 60 prac, w trzech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie).  Uczestnicy pisali list o przyrodzie Doliny Słupi do wybranego przez siebie adresata. Tematem przewodnim konkursu była rzeka i jej przyroda, co wpisuje się w obchody ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Wisły. Jury wyłoniło 25 finalistów konkursu, którzy spotkali się na  wernisażu pokonkursowym w dniu 24 maja 2017 o godz. 12.00 w „Bibliotece pod Platanami” (filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Podgórnej 1. Wszyscy finaliści konkursu zostali zaproszeni na warsztaty terenowe do gospodarstwa pszczelarskiego „Wędrowna barć” w Krzemienicy w dniu 8 czerwca 2017 roku. Wśród grupy 25 finalistów znalazło się 15 laureatów, którzy  zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Oto oni:

autor

opiekun

szkoła

miejsce

Szkoła średnia

 

 

 

Belt Krzysztof

Maria Perz

ZS Agrotechnicznych

II

Żerman Patrycja

Maria Perz

ZS Agrotechnicznych

III

Gimnazjum

 

 

 

Zofia Basarab

Aneta Merl

Gimn.nr 6 w Słupsku

I

Skurnóg Sandra

Agnieszka Kwiatkowska

Gimnazjum nr 4 w Słupsku

II

Kopania Bartosz

Żaneta Miąskowska-Dusza

Gimnazjum w Kobylnicy

III

Gołojuch Katarzyna

Jolanta Tomaszewska

Gimnazjum nr 4 w Słupsku

wyr.

Kinga Wolska

Nasfeter- Kiełpińska Edyta

Gimnazjum  w  Nożynie

wyr.

Szkoła Podstawowa

 

 

 

Skrzypczak Dominika

Bogumiła Murawiejko

SP 10 w Słupsku

I

Łuszkiewicz Hanna

Bogumiła Murawiejko

SP 10 w Słupsku

I

Zdrojewska Julia

Bożena Kawałko

SP 1 w Słupsku

I

Sochaczewska Katarzyna

Agata Kaczmarczyk-Suliga

SP Kobylnica

II

Dymianiuk Julia

Agata Kaczmarczyk-Suliga

SP Kobylnica

III

Wodziński Michał

Lucyna Zblewska

SP w Kwakowie

III

Sztabnik Malgorzata

Bogumiła Murawiejko

SP 10 w Słupsku

wyr.

Żabicka Zuzanna

 

SP 5 w Słupsku

wyr.

Konkurs dofinansowano  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 8 czerwca 2017 spotkanie o 10.30 na Placu Zwycięstwa, wyjazd do Krzemienicy. Powrót ok.14.00.