Czynna Ochrona

trocie wędrowne na tarlisku grafika
kopuła torfowiska z lizawkami grafika
borowiec grafika
ropuchy szare na godowisku grafika

Na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" od kilku lat jest prowadzona czynna ochrona. Do tej pory Park zrealizował pięć projektów czynnej ochrony:

"Czynna ochrona ekosystemów bagiennych na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" i jego otuliny";

"Ochrona naturalnego tarła łososia atlantyckiego i troci wędrownej w dorzeczu rzeki Słupi";

"Ochrona bioróżnorodności płazów w granicach Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi";

"Czynna ochrona nietoperzy";

"Ochrona ptaków i ich siedlisk na obszarze oso "Dolina Słupi" PLB220002.

Realizacja tak dużych przedsięwzięć byłaby niemożliwa bez akceptacji i partnerstwa samorządów i władz lokalnych: Nadleśnictw Leśny Dwór, Bytów, Łupawa, Osusznica, Lipusz, Starostw Powiatowych w Słupsku i Bytowie, Gmin: Słupsk, Kobylnica, Czarna Dąbrówka, Borzytuchom, Bytów, Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Miasta w Słupsku. Dużym wsparciem była pomoc merytoryczna i koordynacyjna udzielana przez: Klub Przyrodników, Pracownię Ryb Wędrownych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Gdańsku, Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz przede wszystkim partnerów strategicznych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Fundacji EkoFundusz, Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska w Polsce - GEF.

Wszystkim w/w współpartnerom serdecznie dziękujemy!