Ścieżki przyrodnicze

Aby przybliżyć swoje najważniejsze walory przyrodnicze Park wyznaczył 6 ścieżek przyrodniczych:

"Szlakiem troci i łososia"- zamknięta do odwołania (zakaz wstępu na terenie parku podworskiego w Łosinie)

Ścieżka przyrodnicza "Krzynia"

Ścieżka przyrodnicza "Gałąźnia Mała"

Ścieżka przyrodnicza "Szlakiem pięciu jezior"

Ścieżka przyrodnicza "Okolice jeziora Głębokiego"

Ścieżka przyrodnicza "Gołębia Góra" - ścieżka administrowana przez Nadleśnictwo Bytów

 Dwie z nich przebiegają częściowo przez rezerwaty przyrody: "Gołębia Góra" i "Dolina Huczka", dzięki innym możemy podziwiać najcenniejsze jeziora lobeliowe czy siedliska i gatunki roślin i zwierząt.  Umożliwiają one zwiedzanie najciekawszych pod względem przyrodniczym, historycznym czy kulturowym rejonów parku. Wszystkie zostały wyposażone w odpowiednią infrastrukturę (wiaty, parkingi, tablice przystankowe), wydano też przewodniki, które umożliwiają samodzielną wędrówkę po trasach ścieżek. Dogodny dojazd zachęca do ich odwiedzania i bliższego kontaktu z naturą.