"Okolice jeziora Głębokiego"

Ścieżka przyrodnicza "Okolice jeziora Głębokiego" - ścieżka ma swój początek w miejscowości Gałęzów, odległej 37 km od Słupska i 17 km od Bytowa. Na miejsce można dojechać autokarem, samochodem, rowerem i autobusem PKS ze Słupska i Bytowa. Ścieżka przyrodnicza bierze swój początek przy jeziorze Gałęzowskim, które znajduje się w centrum wsi . Mała pętla ma długość około 3,5 km. Dla chętnych pieszych turystów przeznaczono odgałęzienie ścieżki do Zapory Bytowej z trasą około 8 km. Na trasie małej pętli rozlokowano 9 przystanków dotyczących m in.: gospodarki leśnej (odnowienie lasu), na trzech tablicach opisano występujące tu gatunki chronione : widłaki oraz różne gatunki storczyków.  Są też przystanki poświęcone użytkom ekologicznym, sośnie zwyczajnej i zabudowie hydrotechnicznej. Przebieg trasy zaznaczono strzałkami umieszczonymi na słupkach i logo ze storczykiem na tablicach.

scglebokie.jpg