Kontakt

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” (PKDS)

 

Adres siedziby:

 

Kierownik:

 
Adres: ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk Kierownik PKDS: Marcin Miller m.miller@pomorskieparki.pl
         

Kontakt:

Pracownicy:

Telefon 59 842 98 29 Starszy specjalista
ds. turystyki i rekreacji
Andrzej Grzybowski a.grzybowski@pomorskieparki.pl
E-mail pkds@pomorskieparki.pl
Strona www https://dolinaslupi.pl/ Starszy specjalista
ds. edukacji ekologicznej
Anna Kasprzak a.kasprzak@pomorskieparki.pl
ePUAP /pzpk/SkrytkaESP
Adres do e-doręczeń AE:PL-89566-50296-GGATT-32 Starszy specjalista
ds. ochrony środowiska
Elwira Ahmad e.ahmad@pomorskieparki.pl
Godziny pracy: Poniedziałek–Piątek, 7:30–15:30
    Starszy strażnik Józef Wysiński j.wysinski@pomorskieparki.pl