Szlak kajakowy

Rzeka Słupia wraz z dopływami oraz liczne jeziora są jednym z najważniejszych elementów krajobrazowych Parku. Można na nich uprawiać turystykę kajakową. Do najciekawszych i najbardziej emocjonujących należą spływy kajakowe rzeką Słupią. Zaliczane są jako trudne ze względu na warunki fizyczno-geograficzne rzeki: wartki nurt i bystrza, liczne meandry, zwalone do wody drzewa i inne przeszkody w korycie rzeki. Ze względu na powstałą zabudowę hydrotechniczną złożoną z elektrowni wodnych i związanych z nimi sztolni, kanałów, zapór ziemnych, odmulników i syfonów zachodzi konieczność przenoszenia lub przewiezienia kajaków na znaczne nawet odległości. Z myślą o wodniakach przygotowano 6 miejsc postojowych, umożliwiających rozbicie namiotów i nocleg nad rzeką. Miejsca te stanowią dogodną bazę wypadową w celu poznania ciekawych i atrakcyjnych miejsc na terenie Parku: elektrowni wodnych, osobliwości przyrodniczych takich jak: (jeziora lobeliowe, ścieżki przyrodnicze). W związku z niewielką powierzchnią przygotowanych punktów oraz ich ograniczoną chłonnością turystyczną optymalna wielkość grupy noclegowej to około 10-15 osób. W okresie od czerwca do połowy lipca należy ograniczyć liczbę organizowanych spływów z uwagi na okres lęgowy rzadkich gatunków ptaków.  W przypadku organizowania większych spływów połączonych z noclegami na terenach Nadleśnictwa Bytów i Leśny Dwór należy powiadomić te nadleśnictwa o terminach i ilościach uczestników spływów. Turystyka kajakowa na jeziorach Parku ściśle wiąże się przede wszystkim z letnim wypoczynkiem pobytowym i turystyką weekendową, stwarzając możliwość aktywnego wypoczynku i poznanie ciekawych przyrodniczo - miejsc na terenie Parku.