"Szlakiem troci i łososia"

Ścieżka "Szlakiem troci i łososia" - wyznaczona została nad rzeką Słupią, w miejscowości Łosino. Przez dużą część swojej trasy ścieżka wiedzie drogą z Łosina do Krępy. Można dojechać tu rowerem, samochodem na parking wyznaczony w pobliżu mostu na rzece Słupi lub autobusem miejskim do Łosina i do Krępy Słupskiej. Możliwe jest również dotarcie na ścieżkę od strony wsi Łosino, jak też od strony Krępy Słupskiej. Optymalna wielkość grupy wędrującej po ścieżce wynosi 20 osób, a zakładany czas przejścia czterokilometrowej trasy to dwie godziny. Na niej rozlokowano 10 przystanków (tablice przystankowe), na których opisano charakterystyczne elementy danego miejsca lub osobliwości przyrodnicze. Można zapoznać się z charakterystyką dorzecza Słupi, opisem ryb zamieszkujących rzeki tego obszaru jak również poznać ich biologię, czy też obejrzeć grodzisko wczesnośredniowieczne i stary park podworski przy skarpie nad Słupią z monumentalnymi drzewami - pomnikami przyrody i grobowcem Maximiliana von Zitzewitza. Trasa ścieżki została oznakowana tablicami kierunkowymi oraz logo ścieżki (łosoś) namalowanym na drzewach.

sclosino.jpg