"Gołębia Góra"

Ścieżka przyrodnicza "Gołębia Góra" - zlokalizowana jest w Gołębiej Górze, przy leśniczówce "Miedzierza", położonej przy trasie Unichowo - Bytów. Dojechać tu można autobusem PKS (przystanek naprzeciwko rezerwatu przyrody) lub własnym środkiem transportu. Przy moście drogowym na rzece Słupi, na zagospodarowanych turystycznie parkingach można zostawić samochód. Stąd należy przejść piechotą i osiągnąwszy granicę rezerwatu przyrody wędrować zgodnie ze strzałkami kierunkowymi. Na trasie ścieżki znajduje się 7 tablic przystankowych, które informują o najciekawszych walorach przyrodniczo - krajobrazowych tego terenu. Logo ścieżki - sosna oraz strzałki kierunkowe umieszczone są na tablicach opisowych i słupkach. Cała ścieżka ma długość 3 kilometrowej pętli, częściowo wiodącej przez teren rezerwatu przyrody "Gołębia Góra".  Na trasie ścieżki podziwiać możemy fragment doliny Słupi wciętej głęboko w wysoczyznę morenową, której krawędź opada w kierunku rzeki. Stoki porośnięte są lasami mieszanymi, w których na szczególną uwagę zasługują pomnikowych rozmiarów sosny i buki.

scgolebia.jpg