Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”

Data: 05-07-2023

Celem niniejszego opracowania jest analiza zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”’ w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie. Zestawienie jezior i rzek, gdzie zidentyfikowano zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” zawarto w tabeli w załączonym dokumencie.

Przypominamy, iż w związku z obowiązująca uchwałą w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, na terenie Parku obowiązuje zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. Zakaz, nie dotyczy:

1) używania łodzi o napędzie elektrycznym o mocy do 5 KM, z wyłączeniem jezior lobeliowych, takich jak: Jez. Modre (Łupalickie, Błękitne), Jez. Obrówko (Obrowo Małe), Jez. Pomysko (Pomyskie, Dworcowe), Jez. Duże Sitno (Nakło), Jez. Czarnowie (Czarne k. Unichowa), Jez. Dołgie (Długie), Jez. Piaszno – gmina Czarna Dąbrówka, Jez. Okoniewskie (Moczydło), Jez. Czarne, Jez. Krosnowskie – Gmina Borzytuchom, Jez. Godzierz (Godzierz Duża) – gmina Kołczygłowy.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i życzymy bezpiecznych wakacji w naszym Parku.

 

 

Grafika 1: Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji  na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”
Spływ rzeką Słupią fot. A.Kasprzak
Dla bezpiecznego korzystania z naszych wód przygotowano infrastrukturą turystyczną fot. A. Kasprzak
Miejsca niebezpieczne oznakowano w terenie fot. A. Kasprzak