Bociany w „Dolinie Słupi” policzone.

Data: 16-07-2014
Bociany  w „Dolinie Słupi” policzone. grafika
Bociany  w „Dolinie Słupi” policzone. grafika
Bociany  w „Dolinie Słupi” policzone. grafika
Bociany  w „Dolinie Słupi” policzone. grafika
Bociany  w „Dolinie Słupi” policzone. grafika

Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” w ostatnich dniach brali czynny udział w VII Międzynarodowym Spisie Bociana Białego. Koordynatorem ogólnopolskim akcji jest Grupa Badawcza Bociana Białego, natomiast w województwie pomorskim działania koordynuje Trójmiejska Grupa OTOP (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków). Spis prowadzony jest na obszarze Europy i Północnej Afryki czyli obszarach gniazdowania tego gatunku. Poprzedni odbył się w 2004 roku a liczebność polskiej populacji bociana białego oszacowano wówczas na 52000 par lęgowych. Dzięki przeprowadzonemu w tym roku spisowi dowiemy się czy bociany nadal uważają nasz kraj za atrakcyjne miejsce do gniazdowania i wyprowadzania  lęgów. Z naszych obserwacji oraz wywiadów prowadzonych podczas prac terenowych wynika, iż nasze boćki często odwiedzają gniazda ale nie zajmują ich i nie wyprowadzają lęgów.  Zdarzają się także przypadki, że młode wyrzucane są z gniazda (z kilku młodych pozostaje w gnieździe np. tylko jedno). Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, a jedną z nich może stanowić utrudniony dostęp do bazy pokarmowej, spowodowany zmianami wprowadzanymi przez człowieka w krajobrazie oraz przesunięciem terminów wykaszania łąk. Inny przykład, wydawałoby się nietypowego zachowania ptaków, to niszczenie jaj przez konkurencję. Fakt taki odnotowano na terenie parku dwukrotnie.

Zebrane w tegorocznym spisie dane zostaną przesłane do przygotowanej specjalnie w tym celu bazy on-line, znajdującej się na serwerze Instytutu Ochrony Przyrody PAN. O ostatecznych wynikach dowiemy się  we wrześniu.