Czas na gody!

Data: 29-03-2017

       Od kilku dni płazy z Krępy i Łysomic  mogą liczyć na bezpieczne dotarcie do miejsc rozrodu.  Z pomocą Członków Słupskiego WOPR, pracownicy Parku zamontowali okresowy system płotków naprowadzających, chroniący płazy przed wtargnięciem na jezdnię. Taki system stawiamy  w Krępie Słupskiej od kilku lat. Ropuchy, czy też żaby, które wpadną do wiaderek będą przenoszone przez Członków Stowarzyszenia ,,Nasza Krępa” na drugą stronę drogi, w rejon zlokalizowanych tam stawów.

        Jak co roku w okresie wczesnowiosennym, wyremontowano także  elementy stałego przejścia dla płazów  w Łysomicach. Płotki najczęściej niszczone są przez duże samochody przewożące drewno lub innych nieuważnych kierowców. Naprawy dokonano we własnym zakresie, w przyszłości konieczna będzie wymiana uszkodzonych elementów.  Żaby trawne już korzystają z przejścia, pojawiły się także pierwsze ropuchy szare.

Naszych sympatyków, miłośników przyrody zapraszamy do podglądania płazów w czasie ich wiosennych migracji. 

 

Płotki w Krępie Słupskiej
Płotki w Krępie Słupskiej
Płotki w Krępie Słupskiej
Płotki w Krępie Słupskiej
Płotki w Krępie Słupskiej
Płotki w Krępie Słupskiej
Płotki w Krępie Słupskiej
Uszkodzone korytka odprowadzające wodę opadową mogą rozmyć elementy systemu przejść dla płazów
Uszkodzone elementy
Uszkodzone elementy
Naprawa szkód
Efekt kilkugodzinnej pracy
Żaby trawne przy przejściu w Łysomicach
Żaby trawne przy przejściu w Łysomicach
Ampleksus żab trawnych