Czynna ochrona nietoperzy w teorii i praktyce

Data: 14-03-2019

W dniu 07.03.2019 r. w Zespole Szkół w Motarzynie odbyły się zajęcia dotyczące czynnej ochrony nietoperzy, które przeprowadzili pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. W pierwszej części odbyła się prelekcja na temat życia tych bardzo ciekawych ssaków, ich preferencji, przystosowań i zagrożeń. Następnie uczniowie szóstej klasy pod opieką pani Lidii Jureń montowali sztuczne ukrycia dla nietoperzy typu Stratmann. Ostatni etap działania obejmował rozwieszanie skrzynek w terenie, podczas którego towarzyszyli nam przedstawiciele Nadleśnictwa Łupawa.

 

Łyk teorii, fot. Lidia Jureń.
Montaż skrzynki, fot. Lidia Jureń.
Skrzynki gotowe do zawieszenia, fot. Lidia Jureń.
Skrzynki gotowe do zawieszenia, fot. Lidia Jureń.
Rozwieszanie skrzynek rozrodczych, fot. Lidia Jureń.