Czynna ochrona projektowanego rezerwatu przyrody ,,Gogolewko"

Data: 02-04-2014
Pniak po ściętym drzewie. grafika
Pozostawione, pojedyncze zakrzaczenia. grafika
Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) grafika
Czarka (Sarcoscypha sp.) grafika
Pozostałości po wyciętych wierzbach. grafika
Odkryta powierzchnia obiektu. grafika

Na terenie projektowanego rezerwatu przyrody ,,Gogolewko” zakończono realizację prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów. Obiekt ten zlokalizowany jest w granicach północnej otuliny Parku i należy do najcenniejszych pod względem przyrodniczym kompleksów łąkowo-torfowiskowych w regionie słupskim. Występuje tu bowiem dużo gatunków roślin zagrożonych wyginięciem, jak również objętych ochroną prawną – np. storczyki, reliktowe gatunki mszaków. Ponadto na Gogolewku gniazdują cenne w całej Unii Europejskiej, chronione gatunki ptaków, takie jak np. kszyk, derkacz, czajka i żuraw.

Przedmiotowe zabiegi należy przeprowadzać wczesną wiosną, zanim rozwiną się liście, czyli przed wzmożeniem procesu transpiracji w celu zapobiegnięcia utracie wody z obiektu. Łącznie usunięto kilkadziesiąt egzemplarzy brzozy i sosny oraz znaczną ilość krzewów wierzby. Przy okazji prowadzenia prac udało się dokonać wartościowych odkryć. Stwierdzono tu bowiem dość bogatą populację wawrzynka wilczełyko – chronionego gatunku krzewu znanego ze swych trujących właściwości. Podobnie, po raz, pierwszy odnotowano występowanie czarki, chronionego grzyba o dekoracyjnych, miseczkowatych owocnikach.

Wykonane prace stanowią pierwszy etap działań realizowanych w ramach tegorocznej czynnej ochrony mokradeł, jako kolejny zaplanowano koszenie w okresie późnego lata.