Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

  • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"
  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi - 21 marca 2020 rajd z "Głosem Pomorza" w plener do Gałąźni Małej
    Park Krajobrazowy Dolina Słupi - 21 marca 2020 rajd z "Głosem Pomorza" w plener do Gałąźni Małej
  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
    Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

     W bieżącym roku, w ramach czynnej ochrony torfowisk, zaplanowaliśmy usunięcie odrostów wierzby w granicach południowej części rezerwatu przyrody ,,Gogolewko”. Zabiegi wykonano w oparciu o ustanowione dla rezerwatu zadania ochronne, na powierzchni ok. 7 ha. Istotnym było zakończenie prac jeszcze przed wzmożeniem transpiracji krzewów, by zapobiec niepotrzebnym stratom wody z obiektu. Wczesnowiosenny termin jest także korzystny np. z uwagi na dobrą widoczność odrostów wśród nierozwiniętej jeszcze roślinności.

    Sam teren nie należy do łatwych, miejscami jest silnie uwodniony, zatem realizacja działań ochronnych wymaga sporych nakładów sił i wytrwałości. Wykonane zabiegi służą zachowaniu niezwykle cennych i rzadkich zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla chronionego w ramach sieci Natura 2000 siedliska przyrodniczego ,,Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230)”.

Działanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.