Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW
Dzień Krajobrazu

     W dniach 10-11.05.2019 r., w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, pracownicy Paru przybliżali zwiedzającym walory przyrodnicze prezentowane w Centrum Edukacji Ekologicznej  ,,Słupia – rzeka wiedzy”. Nowo powstałe Centrum jest elementem  projektu „Edukacja dla przyrody” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

    Pierwszego dnia oprowadzaliśmy po wystawie grupy szkolne. Najwięcej emocji wywoływały dioramy poświęcone siedliskom przyrodniczym, przedstawiające charakterystyczne dla nich gatunki roślin i zwierząt w rzeczywistych rozmiarach. Uwagę tych najmłodszych w szczególności zwracały akwaria z rybami naszych rzek oraz edukacyjne stanowiska multimedialne i manualne. W sobotę gościliśmy indywidualnych zwiedzających, z którymi rozmawialiśmy m.in. o problematyce zabudowy hydrotechnicznej, czy realizowanych przez nas projektach.