„Dolina Słupi” na akcji „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”

Data: 25-05-2016

W dniach 20-21 maja 2016 roku pracownicy naszego Parku uczestniczyli w dużej akcji edukacyjnej koordynowanej przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańska. Piknik odbywał się w Parku Kolibki w Gdyni (piątek) oraz w Parku Reagana w Gdańsku (sobota). Przygotowaliśmy stoisko  pn. ,,Równowaga w dolinie rzecznej". Pokazaliśmy zagrożenia na  jakie narażone są  cenne nadrzeczne siedliska. Na przygotowanych makietach odwiedzający mogli zobaczyć jak płynie woda w rzece meandrującej i  „wyprostowanej”,  jakie siedliska zostały zatopione wodami jeziora zaporowego oraz jak pomóc rybom przedostać się w górę rzeki. Na przykładzie zdjęć oraz żywych okazów prezentowaliśmy przykłady roślin z wód płynących, stojących oraz charakterystyczne dla określonych  siedlisk leśnych  związanych z doliną rzeczną.

Grafika 1: „Dolina Słupi” na akcji „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”
Grafika 2: „Dolina Słupi” na akcji „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”
Grafika 3: „Dolina Słupi” na akcji „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”
Grafika 4: „Dolina Słupi” na akcji „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”
Grafika 5: „Dolina Słupi” na akcji „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”
Grafika 6: „Dolina Słupi” na akcji „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”
Grafika 7: „Dolina Słupi” na akcji „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”