„Dolina Słupi” na pikniku edukacyjnym „Bioróżnorodność - poznaj by zachować”

Data: 23-05-2017

Przyroda już po raz dziewiąty wystąpiła jako główna bohaterka pikniku edukacyjnego „Bioróżnorodność -  poznaj by zachować”. Dwudniowa impreza odbywająca się w  Trójmieście dedykowana jest grupom szkolnym,  mieszkańcom oraz  turystom odwiedzającym region. W pierwszym dniu pikniku spotkaliśmy się z młodzieżą szkolną w Zespole pałacowo-parkowym Kolibki w Gdyni Orłowo. Drugiego dnia w Gdańsku w Parku im. R.Regana nasze stoisko odwiedzały całe rodziny. Nawiązując do ogłoszonego Roku Wisły,  tematem przewodnim imprezy były rzeki. PK „Dolina Słupi”,  jako jedyny w naszym województwie park typu dolinnego obejmujący swoją działalnością  dorzecze rzeki Słupi,  zaprezentował stoisko pt. „Wielce szanowna troć wędrowna”. Nawiązaliśmy także do innych gatunków ryb dwuśrodowiskowych, problemów z drożnością rzek, przekształcaniem koryta i przykładów czynnej ochrony ryb łososiowatych  prowadzonej w parku. Do współpracy zaprosiliśmy Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Ichtiolodzy z Olsztyna na swoim stoisku zaprezentowali okazy jesiotra syberyjskiego,  w tym formę albinotyczną oraz węgorza europejskiego , które wzbudziły największe zainteresowanie odwiedzających. Podczas sobotniego pikniku wspierali nas także pracownicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

Przygotowanie stoisk edukacyjnych i pamiątek dla odwiedzających zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Gra edukacyjna - ryby dwuśrodowiskowe.
Zajęcia plastyczne- wykonanie magnesu na lodówkę w kształcie ryby.
Jesiotry syberyjskie i wegorze europejskie.
Gra edukacyjna - ryby dwuśrodowiskowe.
Przy gnieździe tarłowym.
Gra edukacyjna - ryby dwuśrodowiskowe.
Wydział Nauk o Środowisku z Olsztyna.
Jesiotry syberyjskie i węgorze europejskie.
Jesiotry syberyjskie.
Taaaka ryba - troć wędrowna.
Zajęcia plastyczne.
Przy gnieździe tarłowym.
Zajęcia plastyczne - efekty pracy.
Gra edukacyjna - ryby dwuśrodowiskowe.
Gniazdo  tarłowe.
Stoisko Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i PK "Dolina Słupi"
Stoisko Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Przy gnieździe tarłowym.
Ichtiolodzy z Olsztyna.
Na stoisku.