Duże koncentracje żurawi w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

Data: 11-09-2020

       Na początku września pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” skontrolowali miejsca noclegowe żurawi: na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na rozlewisku w dolinie rzeki Kwaczej oraz na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami.

       W liczeniach wykorzystywany jest fakt gromadzenia się jesienią żurawi w duże stada. W ciągu dnia ptaki żerują na polach, natomiast noc spędzają gromadnie na wspólnych noclegowiskach. Obserwacje powadzone są rano, podczas rozlotu ptaków na żerowiska, lub wieczorem w trakcie powrotu na miejsce noclegowe. 

       Na noclegowisku pod Gałąźnią Małą odnotowano ponad 1.000 żurawi. Znacznie mniej ptaków przebywało na noclegowisku pod Jerzkowicami. Nie odnotowano nocujących żurawi w dolinie Kwaczej. Noclegowisko żurawi w Gałąźni należy do największych w regionie.

      Monitoring będzie kontynuowany w drugiej połowie września oraz na początku października.

Rozlot żurawi na żerowiska, fot. M. Ziółkowski.
Rozlot żurawi na żerowiska, fot. M. Ziółkowski.